جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

دوبیران - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

دوبیران

دوبیران : این محل در قسمت شمال دشت ایوان قرار دارد که با داشتن باغ های سرسبز و خرم و آب گوارا از دیگر مناطق تفریحی مردم منطقه می باشد .همچنیـــن در داخـــل دره دویران یک اردوگاه وجود دارد که نام پیرپزکان به آن داده شده است .به گفته مردم محل هر کسی چشم درد داشته باشد با ریختن یک مشت دانه روی تخته سنگ محل ، چشم بیمار بهبود می یابد . سوابق دیرینه ای دارد و عده ای به شفابخش بودن این محل اعتقاد دارند .