جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

دوراندیشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوراندیشی

Loading the player...

دانلود

  دوراندیشی از ویژگی های انسان های موفق است. این ویژگی، ضامن شفاف شدن ابهام های آینده است و تصمیمات آتی را رقم می زند. افراد دوراندیش در مقایسه با دیگران، تصویری شفاف تر از مسائل، رفتارها، واکنش ها و رویدادها دارند. بهره مندی انسان از زاویه ای روشن و کم ابهام، با استفاده از دوراندیشی و جامع نگری شدنی است. داشتن افق روشن، ثمره انسان در اصل برنامه ریزی بهینه و کار آمد برای آینده است
دوراندیشی در روایات
در احادیث، سفارش بسیاری درباره دوراندیشی در کارها شده است. امام باقر علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «چون در اندیشه انجام دادن کاری برمی آیی، در عاقبت آن بیندیش ؛ اگر نیک است و در راه درست، به آن دست یاز و اگر مایه گمراهی است، آن را فرو گذار».(6)
امیرمؤمنان، حضرت علی علیه السلام نیز در نامه ای به مالک اشتر می فرماید: «در امور کارگزارانت ژرف بنگر و بر مبنای ارزش یابی درست به کارشان بگمار، نه به انگیزه گرایش های شخصی و نه بر مبنای خودکامگی؛ چرا که این دو، شاخه های جور و خیانت را ریشه اند. به ویژه برای کار، کسانی را برگزین که از تجربه بهره مندند و از خانواده های ریشه دار و شایسته اند
فرجام اندیشی و آینده نگری در هر کاری، نقش بسزایی در سرانجام آن کار دارد. اگر انسان پیش از انجام دادن هر کار، درباره نتیجه و آینده آن بیندیشد، سود و زیانش تا حد زیادی قابل پیش بینی است. این موضوعی است که در آموزه های دینی بر آن تأکید فراوانی شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «پیش از آنکه دیگران به حساب شما برسند، از خویشتن حسابرسی کنید».(5) امام علی علیه السلام نیز فرمود: «هر که کار روزانه اش را به خوبی انجام دهد و عقب افتادگی دیروزش را جبران کند، پیروز است»
برنامه ریزی و آینده نگری در آیینه شعر فارسی
سعدیا! دی رفت و فردا همچنان موجود نیست     در میان این و آن، فرصت شمار امروز را
بگذشته و آینده دریغ و هوس است     عمری که شنیده ای همین یک نفس است
سعدی
میدان از توست، مرکبی جولان ده     زان پیش که گویند: فرود آی! بس است
عبدالغنی همدانی
کورکورانه گر به راه افتی     کورکورانه هم به چاه افتی
شهریار
فردی که با توجه به آینده زندگی می کند، می داند که اجزای زمان با هم ارتباط ناگسستنی دارند و آینده چیزی نیست جز آنچه اکنون انجام می دهد. ازاین رو، در استفاده از تمام فرصت ها برای دسترسی به اهداف آینده اش می کوشد؛ کوششی که نتیجه اش موفقیت و به دنبال آن نشاط خواهد بود. به عبارت دیگر، یکی از آثار آینده نگری و برنامه ریزی تأکید بر «زندگی در حال» است که تأثیر شگرفی در رشد و پیشرفت انسان ها دارد
هيچ عقل و درايتي مانند دورانديشي نيست .
دورانديشي قبل از انجام كار تو را از پشيماني در امان مي دارد.
دورانديشي خوب همراه با كفاف براي تو كافي تر است از مقدار زياد همراه با اسراف .
آن كه دورانديشي ندارد مال ندارد.
مال اندك همراه با دورانديشي پايدارتر از مال بسيار با بيهوده خرج كردن است .
دورانديشي قبل از كار انسان را از لغزشها حفظ مي كند.
دورانديشي نيمي از كمك و ياري است .
بهترين دليل بر عقل زياد تدبير خوب است .
آفت زندگاني بدانديشي است .
تدبير نادرست سبب هلاكت و نابودي است .
با دورانديشي خوب مال كم بسيار و به عكس با بدانديشي مال بسيار فاني مي شود.
زندگي پاكيزه در سايه دورانديشي است .