جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

دژ پشت قلعه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دژ پشت قلعه

Loading the player...

دانلود

در پنج كيلومتري جنوب شهرستان آبدانان در ميان روستاي پشت قلعه و بر بلندي تپه اي كه رودخانه دويرج از پاي آن مي گذرد ، آثار دژي به چشم مي خورد كه قدمت آن با توجه به مصالح بكار رفته در آن « سنگ وگچ » به دوران ساساني مي رسد .
آثار بر جاي مانده در قلعه حاكي از وجود برجهاي نگهباني ، بارو ، شاه نشين ، اتاقهاي مسكوني ، پلكان و …. در اين قلعه بوده است. باروي بيضوي دژ كه ارتفاع آن به سه متر مي رسد محوطه قلعه را محصور كرده است .
بر اين بارو و ديوار برجهاي كنگره دار آن ، دريچه هاي ديده بـــاني و طاقــهاي قوسي شكل به چشم مي خورد . دژ بيشتر جنبه نظامي داشته است . دور تپه كانال طبيعي قرار دارد كه مانند خندقي از دژ محافظت مي كند .
در قسمتي از اين كانال طبيعي رودخانه دويرج مي گذرد . در قسمت غربي تپه در فاصله 43 متري ديوار قلعه بطرف رودخانه تونلي به طول 13 متر و به ارتفاع 4 متر احداث شده كه قلعه را به رودخانه مرتبط مي سازد .
در روبروي اين تونل در آن سوي رودخانه آثاري به چشم مي خورد با توجه به اين آثار مي توان گفت احتمالاً در اين قسمت پلي متصل به تونل وجود داشته است .