دیه در ماه حرام

ماه های محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه، ماه های حرام  هستند.
در این ماه ها در مورد قتل نفس، علاوه بر دیه کامل یک سوم نیز اضافه می شود.
 

Loading the player...