جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

راه رسیدن به هدف - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

راه رسیدن به هدف

Loading the player...

مدتها پیش یکی از جنگجویان بزرگ با موقعیتی روبرو شد که باید تصمیمی می گرفت
تا موفقیت او را در جبهه ی نبرد تضمین کند.
او می خواست سربازانش را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش
به مراتب از سربازان او بیشتر بود.
او سربازان را سوار بر قایق به سرزمین خصم برد. سربازان از قایقها پیاده شدند.
 و آنگاه دستور داد که کشتیها را آتش زدند.این رهبر خطاب به سربازانش گفت:
(( کشتیها را می بینید که در آتش می سوزند. ما راهی جز پیروزی نداریم،انتخاب دیگری نداریم.
یا پیروز از میدان به در می آئیم یا هلاک می شویم.))
 آنها پیروز شدند!!
*هر کس که طالب پیروزی است باید کشتیها و پلهای پشت سرش را درآتش بسوزاند و
راههای عقب نشینی را بر خود ببندد.*
اینگونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد
 و این شرط لازم موفقیت است.
باید توجه داشت که مشتاق هدف بودن ، با ذهنیتی وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی
 دقیق و تدارک راههای رسیدن به هدف و در کنار همه اینها مداومت در پایداری در
 برابر شدایدو مشکلات اسباب غنا می گردد.