رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله - نمایش محتوایی نوروز

 

 إنَّما سُمِّيَت ابنَتي فاطِمَةُ لأنَّ اللّه َ عز و جل فَطَمَها وفَطَمَ مَن أحَبَّها مِنَ النَّارِ. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دخترم به اين دليل فاطمه ناميده شده است كه خداوند عز و جل او و دوستدارانش را از آتش (دوزخ) به دور داشته است . أمالي الطوسي : ۳۰۰  

إنَّما سُمِّيَت ابنَتي فاطِمَةُ لأنَّ اللّه َ عز و جل فَطَمَها وفَطَمَ مَن أحَبَّها مِنَ النَّارِ.


پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دخترم به اين دليل فاطمه ناميده شده است كه خداوند عز و جل او و دوستدارانش را از آتش (دوزخ) به دور داشته است .


أمالي الطوسي : ۳۰۰