روزه و تقویت حافظه

دکتر طاهره کرمانی ، رنجبر روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص آثار روزه بر سلامت روان بیان داشته اند: قطعاً روزه داری در تقویت حافظه و نیز  کاهش اضطراب نقش مهمی دارد. این نقش در امید به آینده و اعتقاد به عادلانه و هدفمند بودن نظام خلقت ، در جلوگیری از بسیاری بدبینی ‏ها و نا امیدی‏ های شدید که گریبانگیر افراد و جوامع غیر دینی است ، انکار ناپذیر است . مفاهیم و آموزه‏های دینی ، همچون توکل ، تقدیر الهی و… فرد دیندار را در دو راهی‏ ها و تصمیم‏گیری ‏های مشکل ، از استرس‏ها و اضطراب‏ های بیماری ‏زا دور نگه می‏دارد . دکتر کرمانی به آثار روزه بر روزه دار اشاره و گفته اند : شواهدی وجود دارد که نشان می‏دهد ، روزه ‏داری در تسریع امر بهبود بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ‏اساسی ، نقش کلیدی دارد . روزه با تغییر برنامه خواب و محرومیت از خواب برای انجام فرایض عبادی در سحرگاهان می تواند بر مبنای تغییر خواب در طول یک ماه ، تأثیرات ضد افسردگی خود را اعمال کند .دکترکرمانی در ادامه با بیان این که روزه بر حافظه اثر مثبتی دارد تاکید کرده اند: روان شناسان‌ عصر حاضر دستوراتی‌ برای‌ تقویت‌ حافظه‌ می‌ دهند ؛ اما کسانی‌ که‌ روزه‌ می‌ گیرند نیازی‌ به‌ تمرینات‌ تقویت‌ حافظه‌ ندارند ؛ زیرا یکی‌ از فواید روزه‌ ، تقویت‌ حافظه‌ است. از قول‌ حضرت‌ امیرالمؤمنین (ع) آمده‌ است‌ سه‌ چیز حافظه‌ را تقویت‌ می ‌کن ؛ مسواک‌کردن‌ دندان‌ها ، روزه‌ داشتن وخواندن‌ قرآن . اثر روزه‌ در تقویت حافظه‌ یک‌ تأثیر فیزیولوژیک‌ است‌ که‌ در نتیجهِ رسیدن‌ غذای‌ پاک‌ به‌ سلول ‌های‌ مغز بعد از چند ساعت‌ بی‌ غذایی‌ رخ‌ می ‌دهد.