روستای گنجوان

یکی از روستاهای کهن استان ایلام است که در حوزه جنوبی و گرمسیری بخش چوار از توابع شهرستان ایلام قرار دارد.و از جاده ایلام صالح آبا د به طرف جاده های مرزی  رفته تا به این روستا رسید ، گنج وان – گنج بان – نامهای کهن منطقه ای است که روستا در آن ساخته شده و در محل به گنجه وان معروف است یعنی روستایی که روی آن گنج ساخته شده است، مردم روستا با دامداری و کشاورزی و باغداری درآمد خود را تامین میکنند و هر کدام به نحوی در این روستا زندگی دلنشینی را دارد.
 

Loading the player...
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ