روند طولانی پرونده ها

خوشبختانه زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 91 در هیات های تشخیص به 11 روز و در هیات های اختلاف به 17 روز رسید که در سال 90 در هیات های تشخیص 33 روز و در هیات های اختلاف 54 روز بوده است.
 

Loading the player...