جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

ریشه ضرب المثل ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ریشه ضرب المثل ها

Loading the player...

دانلود

ضرب المثل ها جملاتی کوتاه و یا ترکیبی از کلمات هستند که با گفتن آن در مکالمات روزانه ، افراد سعی می کنند مفهوم مهم و بلندی را القا کنند. گاهی این ضرب المثل برای فهماندن چیزی به شخص با زبان ایهام و اشاره بکار می رود و گاهی هم برای کنایه و تانی.
اما در هر صورت این ضربالمثل ها از یک جایی ریشه گرفته اند که دانستن آنها شیرین است.