زنگوله بال

پرنده ای از راسته درناسانان است. درناسانان شامل پرندگانی با جثه متوسط تا بزرگ است که گردن و پاهای نسبتاً بلند و قوی، بال های پهن و منقار سخت نسبتاً پهن دارند و به آرامی با گردن کشیده گام برمی دارند و در دشتها، مراتع صاف و تپه ماهورها آشیانه می سازند. اغلب خود را از دید پنهان می کنند و به محض احساس خطر به سرعت می دوند و کمتر پرواز می کنند. این پرندگان تقریباً همه چیزخوارند. این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد.مورد علاقه ی شکارچیان بوده و هم اندازه قرقاول با سر کوچک گردن نسبتا بلند و مستقیم است. پرو بال =رنه ی نر، در هنگام تولید مثل به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای ؛ گردن  و گلوی سیاه وسفید، روتنه ی شنی قهوه ای و زیرتنه ی خاکستری دیده می شود. در پرنده ی ماده، روتنه کمرنگ تر است و رگه رگه هایی با راه راه های عرضی سیاه قهوه ای در آن دیده می شود. صدای بال زدنش سوت مانند است.این پرنده در دشت های سرسبز، مزارع و کشتزارهای بزرگ به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به صورت مهاجر دیده شده و به تعداد اندک تولید مثل می کند.