جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

زیارت شهدا - نمایش محتوایی اربعین

 

 

زیارت شهدا

چون اهل بیت عازم کربلا شدند

از شهر شام وکوفه ویران شدند

با کسوت سیاه اسیران سوگوار

در اضطراب رو بسوی کربلا شدند

در کربلا دوباره غریبانه آمدند

نالان به تربت شهد از وفا شدند

بهر زیارت شهدا با دل حزین

اطراف قبرها همگی جا به جا شدند

بالای آن قبور هدیات ظهور پاک

بی هوش از بکاء و به هوش از نوا شدند

می شد شدید گریه آن ها نفس نفس

تا روبرو به مرقد نور خدا شدند

می شد بلند ناله آنها زمان زمان

تا هم ندا به یا اب و یا اخا شدند

پرشد فضای ماریه ز آواز یا حسین(علیه السلام)

چون ملتجی به خامس آل عبا شدند

از جور اهل کوفه زبان ها پر از گله

وز ظلم اهل شام شکایت سرا شدند

در دامن آب چشم و به سر خاک کربلا

آتش به جان و گرم به شور و نوا شدند

با قلب داغدار ز جانان گرفته جان

با چشم خون فشان زعزیزان جدا شدند

صبری که از خروش، به جان زنان نماند

تابی که از فغان به دل کودکان نماندشاعر: مرحوم میرزا محمد جواد «واصل» دزفولی