جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

ساخت و ساز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساخت و ساز

Loading the player...

دانلود

در تبصره 2 ماده 100  قانون شهرداری ها چنانچه برای یک مالکی پروانه ساختمانی را بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوب صادر کرده شود اگر مالک در حین ساخت و ساز اضافه بنای ماذاد بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی انجام داده باشد کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع بنا نصبت به طرح پرونده در سازمان پیگیری نماید ، اگر مالک در ساخت ساختمان خود تخلفی انجام داده باشد کمسیون برای آن جریمه ی در نظر میگیرد و اگر مالک در اجرای جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است پرونده را ارجاع داده به دبیرخانه و تقاضای رای تخریب را بکند و در صورت تایید کمسیون به تخریب اقدام خواهد نمود .