سرقت سیم های برق و تلفن

طبق ماده 659 قانون مجازاتهای اسلامی :
سارق یا سارقین به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می شوند.
طبق ماده 651 قانون مجازات های اسلامی :
اگر سرقت در شب باشد ، سارقین بیش از 2 نفر باشند یا حد اقل یکی از آنها سلاح سرد یا گرم داشته باشد ، به 5 تا 20 سال حبس محکوم می شود. همچنین مرتکبین بایستی علاوه بر رد مال ، از عهده کلیه خسارت های وارده برآیند.
 

Loading the player...