سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

سقای آب و ادب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سقای آب و ادب

Loading the player...

دانلود

نام کتاب: سقای آب و ادب---نویسنده :سید مهدی شجاعی ---ناشر :نیستان

سقای آب و ادب، اثری است متفاوت از سید مهدی شجاعی وروایتیست از زندگی حضرت عباس(ع)، که بعد از سال‌ها، اندک اندک جامه خلق پوشیده و تقدیم مخاطبان شده است..این  اثر شامل ده فصل است: عباسِِِ ِ علی. عباسِ ِام‌البنین. عباسِ ِعباس. عباسِ سکینه. عباسِ مواسات. عباسِِ زینب. عباسِ ِادب. عباسِ حسین. عباسِ فرشتگان.وعباسِ فاطمه. در هر فصل در حرکتی سیال، راویان جای به هم می‌دهند و زوایایی جدید از مفهوم را روشن می‌کند. اما آن‌چه این کتاب را از حیث محتوا با دیگر آثار شجاعی متمایز می‌کند، بیشتر در فصل عباسِ فرشتگان به چشم می‌آید. در سایر فصول نویسنده دقیق و کامل بر اساس مستندات تاریخی، به روایت زندگی حضرت عباس(ع) می‌پردازد؛ اما در فصل نهم، شجاعی شیوه‌ای جدید را پیش می‌گیرد، روایتی متفاوت با مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت عباس بن علی(ع). این فصل چنین آغاز می‌شود: پیش از آن‌که راوی این داستان، قدم به فصل پایان بگذارد، ما فرشتگان؛ فرشتگان هفت آسمان، بر خود فرض میشماریم که پا به میدان بگذاریم و پرده از رخسار حضرت ابوالفضائل برداریم. و ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که ما قادریم پرده از اسرار حضرت ابوالفضائل برداریم.. دلیل یا فلسفه حضورمان در این میدان را در سطور آتی در خواهید یافت، و امّا چرا این فصل را برای حضور انتخاب کردیم و در این مقطع از روایت داستان، وارد میدان شدیم!؟ پیش از این نیامدیم، چون امید یا انتظار یا توقع داشتیم که سایه و شبحی از رخسار حضرتش را در لابه‌لای خطوط داستان ببینیم ولی وقتی دیدیم که روایت بی رؤیت رخسار حضرت رو به اتمام است ، و داستان در آستانه فصل پایان است، ترسیدیم که مبادا نقطه ختم بر پایان داستان بنشیند و حرفهای اصلی و اصلیترین حرفها همچنان ناگفته بماند