جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

سکوت - قسمت اول - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سکوت - قسمت اول

Loading the player...

دانلود

یک روز گل محمد رفته بود که از بیرون آبادی هیزم بیاره تا مادرش تنور را روشن کند و نان درست کند هیزم شکن به گل محمد گفت که هواست باشد هیزم ها با کسی برخورد نکند خطرناک است ممکن است کسی را زحمی کند و گل محمد هم در راه خانه زم زمه میکرد که هیزم بارم است خطر ناک است برید کنار و در روب رو یک گاو آمد و ممکن بود به گل محمد برخورد کند که گل محمد کشید کنار و به خیر گذشت ...