جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

سکوت – قمست دوم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سکوت – قمست دوم

Loading the player...

دانلود

گل محمد که مقصر نبود و قلی خودش باعث آزار گل محمد شد و جلوی راهش را گت تا اینکه لباس قلی پاره شد ، قلی دستش را گرفت و گل محمد را به پیش کد خدا برد تا او گل محمد را بخاطر کارش تنبیه کند و بگوید که گل محمد بی احتیاط است و هیزم را با بی احتیاطی در محله حمل میکند ، در این میان مادر گل محمد هم نگران بود که چرا پسرش به خانه باز نگشت و خود رفت پیش هیزم شکن ببیند چرا پسرش هیزم ها را نیاورد ...