شناسنامه وسایل نقلیه

در بحث حمل و نقل شهری وسایل نقلیه ی که در اختیار عموم یا شخصی هست به عنوان سند شناسایی فرد محسوب میشه ، این وسیله نقلیه همانگونه که ما دارای شماره شناسنامه و کد ملی هستیم دارای شماره شناسای هست علیت این داشتن شماره شناسای این است که ممکن است مرتکب تخلف یا جرم شود و لذا در طول زمان تصمیم بر این گرفته شده که وسایل نقلیه دارای شماره شناسای بشوند تا قابل ردیابی و شناسایی شوند که شاید این وسیله نقلیه سرقت شود یا از آن برای قاچاق و یا دست برد استفاده شود و این شماره شناسای کمک میکند که صاحب این وسبله نقلیه را پیدا کرد و پلیس راها با داشتن این شماره شناسای آن را متوقف کنند
 

Loading the player...