شهادت دروغ

کسانی که در دادگاه به ضرر دیگری شهادت می دهند اگر مشخص شود شهادتشان دروغ بوده چه مجازاتی در انتظار آنهاست؟
طبق ماده 649 قانون مجازات اسلامی : هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
همچنین به استناد ماده 650 قانون مجازات اسلامی : هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که‌ در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است‌.
 

Loading the player...