شهید آناتولی میرزایی

در بمباران مسجد سید اصفهان در سال 1365 شهیدی را به گلستان شهدا آوردند که آناتولی میرزایی نام داشت کسانی که جسد این شهید والا مقام راآوردند اظهار داشتند این شهید غریب است و قوم و خویشی در اصفهان ندارد بعداً متوجه شدیم این شهید قبلا مسیحی بوده است پس از اینکه مدتی از دفن او گذشت چند نفر مسیحی از تهران به ما مراجعه کرد و گفتند چون این شهید از خانوده ماست می خواهیم از دادستانی حکم بگیریم تا قبر این شهید را نبش کرده و جسد او را برای دفن به قبرستان ارامنه به تهران ببریم آن شب این شهید به خواب من آمد و گفت من مسلمان شده ام و من را از سایر شهدا جدا نکنید خلاصه روز بعد برای اینکه صحت این خواب بر من روشن شود به دلایلی چند روزی این افراد را معطل کردم تا اینکه یک نفر از خمینی شهر آمد و گفت این شهید را من می شناسم وی قبلاً راننده من بوده و مسلمان شده است لذا این فرد را با قوم و خویش این شهید روبرو کردم و آنها هم متقاعد شدند که این شهید در همین گلستان شهدا بماند و لذا قبر وی در قطعه 3 گلستان شهدای اصفهان باقی ماند. روحش شاد