شهید جهانبخش عبدلی

در سال 1341 در شر ری به دنیا آمد . با پیروزس انقلاب و شروع جنگ تحمیلی ایشان با اینکه سن کمی داشت در سال 1359 قبل از تشکیل سپاه و بسیج همراه با سپاه دکتر چمران به جبهه می آیند و در عملیات رمضان داوطلبانه از ارتش مامور به خدمت سپاه می شود و در عملیات شرکت می کند پس از دوران خدمت سربازی با دختر عموی خود ازدواج می کند و صاحب دختری می شود پس از دین خانواده اش دوباره به جبهه برمی گردد و بار آخر به لشگر 10 سیدالشهدا اعزام می شود و در عملیات کربلای 8 به عنوان آرپی جی زن شرکت می کند که در این عملیات به شهادت می رسند .