شهید رحمان راسخی

در سال 1338 در ایلام به دنیا آمد و در زمانی که شهر مهران در تصرف عراقی ها بود با تعدادی از همرزمان قرارگاه در حال پاکسازی منطقه جهت گذر رزمندگان  بودند که براثر برخورد با تله مین در تیر ماه سال1361 به درجه رفیع شهادت رسید .
فرازی از وصیت نامه شهید :
افتخار می کنم که در راه اسلام و سرکوب کردن دشمنان متجاوز و استکبار جهانی جهاد می کنم و می روم تا به پیام های پدر گونه رهبرم لبیک گویم و ثابت کنم که اسلام راستین این است که راه امام حسین (ع) را ادامه دهم.
 

Loading the player...