شهید روح الله شنبه ای

در سال 1336 ه ش در خانواده اي مذهبي در ايلام ديده به جهان گشود .تحصيلات خويش را با موفقيت به پايان رسانيد . در سنين نوجواني از آگاهي مذهبي و سياسي بالايي بر خوردار بود و اين به دليل رشدو نمو در خانواده اي مومن و مسلمان بود. مبارزه با رژيم طاغوت را در زماني شروع کرد که تازه سن جواني را آغاز کرده بود. ا و از هر فرصتي براي بيدار گري دوستان و آشنايان استفاده مي کرد  .با حضور مستمر در محافل قرآني و مذهبي و مجالس سخنراني قبل از پيروزي انقلاب ، سعي وافر در ارتقاي معلومات ديني و بينش اسلامي ، اجتماعي داشت و ديگران را نيز به شرکت در چنين جلساتي تشويق مي کرد . به دليل فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي در چند مرحله تحت تعقيب ساواک قرار گرفت ، اما هوشياري و زيرکي وي هر گونه فرصت و بهانه اي را از آنها سلب کرد . شهيد شنبه اي در ابعاد اخلاقي و رفتاري انساني وارسته ، فهيم ، مردم دار ، حامي مظلومين و ناصحي دلسوز براي خانواده و فاميل بود .به کتاب ، مطالعه و ادامه تحصيلات عالي علاقه اي وافر داشت . پر تحرک و فعال بود ،به بزرگتر ها احترام مي گذاشت و نسبت به کوچکتر ها نظر ويژه داشت .در اوج راهپيمايي ها و تظاهرات قبل از پيروزي انقلاب از عناصر فعال و موثر نهضت آزادي بخش امام خميني در« ايلام » به شمار مي رفت که با به کار گيري فنون و مهارت هاي ويژه در سازماندهي و تشکل مبارزين نقش اساسي اي را ايفا کرد .پس از پيروزي انقلاب اسلامي با «کميته انقلاب اسلامي» (سابق) همکاري گسترده اي را آغاز و در حساس ترين و بحراني ترين مناطق استان ايلام حضور تعيين کننده پيدا مي کرد .شهيد شنبه اي به محض شنيدن فرمان امام (قدس سره )از راديو ، در مورد خاتمه دادن قائله «پاوه» و سر کوب اشرار و باز گرداندن امنيت به «کردستان» ؛ عاشقانه راهي مناطق در گيري با ضد انقلاب شد و به عضويت سپاه در آمد .شهيد شنبه اي به دليل لياقت و شايستگي کم نظير علاو بر عضويت در شوراي فرماندهي سپاه ايلام به فرماندهي اطلاعات و عمليات اين سپاه نيز منصوب گرديد.
در طول تمامي دوران پس از پيروزي تا لحظه شهادت لحظه اي نياسود و با شروع جنگ نابرابر و تحميلي عراق عليه ايران اسلامي در شرايطي که نيروهاي سپاه از کمترين امکانات و تجهيزات نظامي بر خوردار بودند، با همرزمانش دليرانه راه پيشروي دشمن تا بن دندان مسلح را سد نمود و در ظهر روز پنج شنبه 20/6/1359 در منطقه مرزي« بهرام آباد »در شهر «مهران» به شهادت رسيد .