شهید عزت اله میرزایی

شهید عزت اله میرزایی در سال 1358 در خانواده اي مؤمن ، معتقد و زحمتكش در روستای چالسرا شهر ایلام دیده به جهان گشود. نامبرده با احساس تکلیف و مسئولیتی که نسبت به نظام و انقلاب داشت در حالی که در مقطع متوسطه تحصیل می کرد عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شد و پس از مجاهدت های خستگی ناپذیر سرانجام در تاریخ20/6/1366در منطقه قلاویزان مهران به مقام شامخ شهادت نائل شد.
فرازی از وصیت نامه شهید :  
پدر و مادر عزیز خوب میدانم که بر حقانیت امام واقفید لذا شما را به صبر توصیه می کنم که خدا با صابران است.
 

Loading the player...