شهید عزیز نیازیان

در سال 1335 در روستای چشمه پهن بدنیا آمد . تحصیلاتش را کلاس ششم ادامه داد . در سن 18 سالگی به خدمت سربازی رفت با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد با وجود اینکه در آنجا زخمی شده بود از بیمارستان فرار کرد و دوباره راهی جبهه شد با عده ای از رزمندگان تصمیم گرفته بود پس از شناسایی منطقه استقرار نظامیان عراقی در یک حمله غافلگیرانه آنها را غافلگیر کردند و در همانجا به ملکوت اعلی پیوست .