شهید علیزمان مامنه

در میان خانواده ای مذهبی و کم بضاعت ولادت یافت . تحصیلات ابتدایی اش را در بخش زنگوان به انجام رساند آنگاه با مرکز بخش رفت و موفق شد دوران راهنمایی را با موفقیت به پایان رساند . شهید مامنه تحصیلات متوسطه را در شهر ایلام آغاز نمود و در همانجا به پایان رسانید . در تکوین انقلاب شکوهمند اسلامی همراه با سایر مردم نقشی برجسته داشت و در بیشتر تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز شرکت نمود با پیروزی انقلاب مدتی در دفتر تبلیغات حوزه علمیه مشغول خدمت شد پس از این مدت در جهاد به انجام وظیفه پرداخت و به عنوان حسابدار در آن نهاد  شاغل گشت . و سپس به لشگر 21 حمزه پیوست و در عملیاتهای گوناگون چون والفجر 1 و 2 و 3 و 4 و عملیات ظفرمندانه محرم شرکتی فعال داشت .سرانجام در 4/12/62 در عملیات والفجر6 به شهادت رسید .