شهید علی نور ابراهیمی

در سال 1344 در روستای زیر تنگ بیجنوند دیده به جهان گشود با شروع جنگ تحمیلی به ندای رهبر انقلاب  لبیک گفت وعازم جبه شدو سرانجام در تاریخ 20/7/64 در مبارزه علیه گروههای ضدا نقلاب در اثر اصابت گلوله در منطقه کردستان به شهادت رسید.