شهید مجید الماسی زاده

در سال 1347 درخانواده ای مومن ومعتقدبه ارزشهای دینی وانقلابی در استان ایلام به دنیا آمد , برای گذارندن دوره ی سربازی وارد سپاه شد و پس ازعازم شدن به منطقه جنگی مهران وباوجوداینکه چند ماه از خدمتش نگذشته بود درتاریخ27خرداد1367 درمنطقه قلاویزان شهرستان مهران به درجه رفیع شهادت نائل گردید .
فرازی از وصیت نامه شهید :
شهادت مرگ نیست , رسالت است , جان دادن نیست بلکه جان یافتن است , مردن نیست ,تولد است , سکوت نیست , فریاد است , تنفر نیست , عشق است , خدایا مرا در خودت حل کن
 

Loading the player...