شهید محمد نوری

ولادت :1349 آبدانان
شهادت :23/12/1366 کردستان – شاخ شمیران
فرازی از وصیت نامه:
به میدانی قدم نهاده ام که نتیجه اش را از قبل گرفته و با ایمان کامل پیکار می کنم چون اگر در این میدان کشته شوم به مقامی والا دست یافته و راه امام حسین را رفته ام
 

Loading the player...