جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شهید محمد کرمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمد کرمی

Loading the player...

شهید محمد کرمی فرمانده عملیات نصر 8 جزء گروههای خط شکن بود . این عملیات در 28 آبان 1366 آغاز شد و گروهان او جزء اولین گروههایی بود که به خط زدند . این گروهان در روز سوم به خاطر تلفات زیاد قرار بود عوض بشه گروهان جدید نتونستند جای گزین گروهان شهید شوند شهید دوباره گروهان را به آرایش نظامی وادار کرد و سرانجام در حال عملیات وی به فیض شهادت نائل می شود .