شهید مرادعلی آپرناک

در سال 1330 در خانواده ای مذهبی در ملکشاهی به دنیا آمد وی درد و رنج را از دوران کودکی لمس کرد . دوران سربازی را در تهران گذراند و پس از اتمام خدمت به کارگری مشغول شد و بار خرج بسیار کم زندگی خانواده اش را تامین می کرد . با اوج گیری انقلاب اسلامی به صف مجاهدان و تظاهر کنندگان علیه رژیم پهلوی پیوست و با پیروزی انقلاب اسلامی به عضو پرسنل ژاندارمری انقلاب اسلامی درآمدو به کردستان اعزام شد و به رویارویی با ضد انقلابان پرداخت . در پایی 1359 به جبهه رفت و پس از 3 ماه جنگ به سرپل ذهاب و مهران بازگشت و سپس در تاریخ 5/4/64 به عنوان پشتیبانی رزمی به جبهه های غرب رفت و در تاریخ 5/2/65 در جبهه دهلران به شهادت رسید .