شهید مهدی درویشی

در سال 1356 در شهرایلام متولد شد و تولد ایشان مصادف بود با 15 شعبان شهید مهدی از همان کوچکی به حضور در مساجد ، پایگاه ها و بسیج علاقه داشت و فعالیت و وقت خود را بیشتر به این حوزه  می پرداخت . بچه ی سر به زیر و در عین حال زیرک هم بود. به کارهای فرهنگی علاقه خاصی نشان می داد و قرآن را با قرائتی بسیار زیبا تلاوت می کرد . مهدی بعد از دوران کودکی و نوجوانی پا به دانشگاه گذاشت و در رشته برق و الکترونیک مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی نیز به عضویت بسیج دانشجویی در آمد . مهدی در کنار خودم در فروشگاه مذهبی فرهنگی کمک می کرد و به پوسترهایی مخصوص شهداء که تعداد زیادی هم بودند دقت فراوانی می کرد و حتی تعدادی از پوسترها را در خانه آرشیو نگه می داشت ، اینجور شد که روح و فکر مهدی با شهداء بیشتر مأنوس شد. بوسیله ی منافقین در شب سی ام سال 79 در زمانی که تعدادی از منافقین به جهت خرابکاری در کشور از مرز مهران وارد ایلام شده بودند. در حالی که مهدی در کوچه محل زندگی شان با آنها رو برو و دست به یقه می شود توسط منافقین سه گلوله به بدنش اصابت کرده و در آن شب و تاریخ شهید شد .
 

Loading the player...