شهید مهدی محمدی

شهید مهدی در شهرستان ایوان استان ایلام در سال 1352 به دنیا آمد و در سال 1380 در شهرستان دهلران به شهادت رسید
فرازی از وصیت نامه شهید :
برادران و خواهران مبادا غافل شوید و به مادیات روی آورید و دنبال مقام دنیوی باشید , در هر کاری رضای خدا را در نظر داشته باشید.
 

Loading the player...