جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

شکرستان تاج پادشاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکرستان تاج پادشاه

Loading the player...

دانلود

یک روز سلطان و وزیر در قصر در حال بی حوصلگی و کسلی بودن ... که سلطان به وزیر گفت یک کاری بکن که سرگرم شویم و وزیر هر پیشنهادی میداد سلطان میگفت نه خوب نیست و وزیر به سلطان گفت مانند اجدادتان شما هم یک قانون برای مردم ابداع کنید تا آنها به این قانون پیروی کنند و آنها را تماشا کنیم و هرکه انجام نداد مجازاتش کنیم