جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

طرح سلامت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طرح سلامت

Loading the player...

طرح سلامت – تحولات درمانی
بحث اصلي در مورد طرح پرسر و صداي تحول سلامت اين است كه هم اکنون كدام مرجع مستقلی غیر از خود مدیران وزارتخانه در مورد میزان کاهش زیرمیزی و یا دیگر فواید پایدار این طرح گزارشی داده که بتوان به آن استناد کرد؟ در حالیکه طرح تحول با افزایش تعرفه ها در بسیاری موارد همان مبلغ زیر میزی در بخش خصوصی که مردم چاره ای جز مراجعه به آنجا را ندارند، را رسمیت بخشید و قانونی کرد و حتی در موارد متعددی پرداختی مردم در این بخش حتی از زیرمیزی هم بیشتر كرده است!

این خطر هم هست که به محض ایجاد بحرانی برای بیمه ها (که با کاهش قیمت نفت محتمل هست)، بخش دولتی درمان و مراجعان آن هم از طرح تحول دچار صدمه شدید شوند، چنانچه هنوز بیمه ها بخش عمده ای از بدهی‌هاي ناشی از این طرح را حتی در بخش دولتی پرداخت نکرده‌اند و هزینه‌هاي مصرف شده در این طرح از محل سهم درمان یارانه ها بوده که عمدتا به صورت خرید تجهيزات عمدتا مصرفی در بیمارستان‌های دولتی مصرف شده و بخش‌هاي آموزش و بهداشت و پژوهش کاملا مغفول مانده اند.

به عقیده مخالفین طرح تحول سلامت، مثل یارانه نقدی احمدی‌نژادست که فعلا وزیر با پشتیبانی رسانه‌هاي اصولگرا و ظاهر مردم پسند طرح به خصوص در بخش دولتی، از تبلیغ آن سود می برد ولی محتملا کمر بخش بهداشت و درمان کشور را در آینده مي‌شکند. طرح دیگر عملا شکست خورده وزیر، مقیم کردن پزشکان در بیمارستانهای آموزشی در قبال پرداخت روزانه تا 750 هزارتومان از بودجه مملکت هست که می توان گفت در بسیاری موارد فقط اتلاف بودجه بوده و در این بیمارستان‌ها حتی مدیریتی که بتواند دستیاران سال آخر را هم در کشیك‌های قانونی شان مقیم بیمارستان کنند وجود ندارد چه برسد به مقیم کردن اساتید این دستیاران!