عرق گزنه

گزنه طبیعت معتدل دارد
خواص درمانی
•    کاهش و تنظیم قند خون
•    باز کننده عروق ریه
•     تنظیم پروستات
•    تنگی نفس
•    رفع اختلالات خونی
•    ازیاد شیر مادران
•    جلوگیری از خونریزی
•    خون ساز(سکرتین موجود در گزنه گلبولهای قرمز در خون را افزایش میدهد.)
•    اثر قاطع در رفع بیماریهای پوستی و جلدی
•     قاعده آور
گزنه طبیعت معتدل دارد خواص درمانی کاهش و تنظیم قند خون باز کننده عروق ریه  تنظیم پروستات تنگی نفس رفع اختلالات خونی ازیاد شیر مادران جلوگیری از خونریزی خون ساز(سکرتین موجود در گزنه گلبولهای قرمز در خون را افزایش میدهد.) اثر قاطع در رفع بیماریهای پوستی و جلدی  قاعده آور
روش مصرف
•    یک فنجان قبل از هر وعده غذایی میل شود
•    استعمال خارجی : رفع زخمهای چرکین
محل را با عرق گزنه به همراه پنبه ماساژ دهید