جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

غار اشکفت غیون - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

غار اشکفت غیون

ایلام - بدره بدره، نرسیده به روستای کلم
مکانی دنج وخنک و دلنشین، با صدای دلنواز رود خانه کلم، که در فصل تابستان ارزش رفت و دیدن رو داره ....