غذای میمه

تره کوهی (وحشی) از گیاهان دارویی است که بهترین گونه های آن در زاگرس و مخصوصا کبیرکوه می روید.
این گیاه در درمان بیماری های کلیوی از جمله دفع شن و التهاب کلیه کاربرد دارد.
البته این گیاه در ایلام مخصوصا روستای میمه بعنوان غذا هم استفاده می شود.
از جمله همراه با برنج بصورت پلو پخته می شود. در جاهای دیگر استان بصورت (شله) همراه با پیاز، ادویه ، کمی برنج و آب و ... پخته شده و صرف می شود. البته این نوع پخت در هوای سرد باعث گرم شدن بدن و گاها بهبودی فرد سرما خورده هم می شود.
 

Loading the player...