رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

فاطمه پاره تن پيامبر - نمایش محتوایی نوروز

 

 رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنّي ، مَن سَرَّها فقد سَرَّني ومَن ساءها فقد ساءني ، فاطمهُ أعزُّ النّاسِ علَيَّ. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فاطمه پاره تن من است، هركه او را شاد سازد مرا شاد كرده و هر كه او را غمين كند مرا غمزده كرده است . فاطمه عزيزترين فرد براى من است . البحار : ۴۳ / ۲۳ / ۱۷  

رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنّي ، مَن سَرَّها فقد سَرَّني ومَن ساءها فقد ساءني ، فاطمهُ أعزُّ النّاسِ علَيَّ.


پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فاطمه پاره تن من است، هركه او را شاد سازد مرا شاد كرده و هر كه او را غمين كند مرا غمزده كرده است . فاطمه عزيزترين فرد براى من است .


البحار : ۴۳ / ۲۳ / ۱۷