فرزندانمان و سیگار

شايد هيچ اتفاقي براي يک پدر و مادر وحشت آورتر از پيدا کردن پاکت سيگار در کيف نوجوان اش نباشد. در آن وقت اولين سوالي که در ذهن هر پدر و مادري شکل مي گيرد، اين است که : «حالا بايد چه کار کرد؟» اميدواريم شما از آن دسته افرادي نباشيد که به اين سوال ناخوشايند رسيده باشيد.
1) سرنخ جذاب بودن سيگار را شناسايي کنيد.
بعضي اوقات نوجوانان سيگار مي کشند تا استقلال و خودرأي بودن خود را به رخ شما بکشند. گاهي هم براي پيدا کردن دوستان جديد يا جا افتادن در جمع خاصي سيگار مي کشند. حتي بعضي از آنها از سيگار به عنوان وسيله اي براي لاغر شدن و وزن کم کردن استفاده مي کنند! براي پيشگيري از انجام چنين کارهاي احمقانه اي بهتر است با فرزند خود صحبت کنيد. نظر او را در مورد سيگار کشيدن و افراد سيگاري بخواهيد. حتي از او بپرسيد چند دوست سيگاري دور و بر خود دارد. علاوه بر آن مي توانيد حقه هاي صنايع دخانيات براي جذب مشتري را براي فرزند نوجوان خود توضيح دهيد. مثلا به او بگوييد چنين شرکت هايي پول هاي هنگفتي به هنرپيشه ها مي پردازند تا در انظار عمومي سيگار به دست بگيرند. اين کار هنرپيشه ها چنين فکري را در ذهن نوجوانان تداعي مي کند که پول، معروفيت، خوش تيپي و سيگار همه در کنار هم قرار دارند.
2) با سيگار کشيدن فرزندتان قاطعانه مخالفت کنيد
شايد پيش خود فکر کنيد که فرزندتان اصلا به شما گوش نمي دهد يا حرف هاي شما هيچ اثري روي او ندارد. اما شما بايد به هر حال مخالفت خود را با سيگار به زبان بياوريد. اين قاطعيت شما اثري بسيار بزرگ تر از چيزي دارد که تصورش را مي کنيد. تحقيقات نشان داده نوجواناني که والدين آنها اجازه سيگار کشيدن به فرزندشان نمي داده اند، کمتر از سايرين سيگاري شده اند.
3) مثال هاي عيني براي فرزندتان بياوريد
هميشه نوجواناني که والدين سيگاري دارند بيشتر از بقيه به سيگار کشيدن روي مي آورند. بنابراين اگر پدر يا مادري سيگاري هستند و فرزند نوجواني در خانه دارند بايد سيگار کشيدن را ترک کنند. اگر چنين کاري براي شما واقعا سخت و غيرقابل انجام است حداقل سعي کنيد داخل خانه و ماشين سيگار نکشيد. بهترين کار در چنين موقعيتي اين است که صادقانه براي فرزند خود توضيح دهيد مدت هاست مي خواهيد سيگار را ترک کنيد اما نمي توانيد. حتي تمام عذاب هاي روحي و جسمي را که سيگار به شما وارد مي کند براي نوجوان خود بازگو کنيد.
 

Loading the player...