فرزند من و رسانه

نوشته: اسماعیل بیابانگرد
ناشر: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
در بخشی از کتاب فرزند من ورسانه آمده است : تحولات زمان در مسیر توسعه انسانی با شتابی رو به تصاعد ، دامنه فناوری اطلاعات را گسترش داده است. رسانه و تبلیغات در جهان معاصر ، فرمانروایی بر اندیشه و روح انسانها را در دست دارد ، بحدی که در تقابل میان سنت و مدرنیته ، تفاوت میان نسل ها را به سمت دامن زدن به شکاف نسلی پیش می برد . کشور ما نیز از این آسیب مصون نیست و این مشکل - خانواده های ایرانی را نیز تهدید می کند . برای برخورد صحیح با این معضل ، والدین نیازمند اطلاعاتی هستند که پاسخگوی شیوه های برخورد و راهکارهای کنترل فرزند در استفاده صحیح از رسانه باشد. کتاب حاضر از 9 فصل تشکیل شده است : مقدمه و کلیات ـ بازی های رایانه ای ـ ویدئویی ـ اینترنت ـ ماهواره ـ تلویزیون ـ برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه کودکان و نوجوانان ـ اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، چگونه والدین می توانند بر تماشای تلویزیون فرزندان تأثیر بگذارند؟ اثرات خشونت در تلویزیون بر کودکان و نوجوانان