بازگشت به صفحه کامل

فرکانس سیما

فرکانس های ماهواره ای

Arab Sat 32 |sr : 12302 افقی

intelsat 62

فرکانس 11015 عمودی sr4800

کانال دیجیتال :

36 و 46