فیوز گلاس

فیوز گلاس  به اتصال شیشه های همفاز بر اثر حرارت گفته می شود .  که معادل فارسی آن همجوشی شیشه است و عبارت است از برش شیشه در رنگ و طرح های مختلف و جوش دادن این شیشه ها در کوره .که البته گاهی این شیشه های برش داده شده می بایست با اکسیدهای فلزی یا ( رنگ و لعاب شیشه ) رنگ آمیزی شوند .  در این هنر مدرن/ صنعتگر هنرمند می بایست هم با اصول هنری و زیبایی شناختی آشنایی کامل داشته باشد و هم ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی شیشه را بخوبی بداند
 در فیوز گلاس پس از انتخاب طرح مورد نظر شروع به برش زمینه کار و فرمها و قطعات مورد نظر میکنند . نکته مهم در این قسمت این است که در انتخاب قطعات باید دقت کنیم تا ضخامت شیشه های فیوز از بیس کار کمتر و یا حداقل به یک ضخامت باشد . به عنوان مثال اگر بیس شیشه 6 میل است قطعات فیوز آن 6 میل و یا کمتر باشد . و همچنین از قطعاتی استفاده کنیم تا با شیشه زمینه همفاز بوده و شیشه را دچار تنش نکند .
گاهی در فیوز قطعات/ از شیشه های رنگی استفاده می کنیم که زیبایی خاصی به کار می دهند ولی گاهی نیز به جای استفاده از شیشه های رنگی می توانیم از رنگهای مخصوص استفاده کنیم . این رنگها , رنگهای مخصوصی هستند که در دمای بالا پخته می شوند و کاملا در درون شیشه نفوذ می کنند و ثابت می شوند و بر اثر خراش و یا شستشو نیز دیگر پاک نمی شوند .
رنگهای مخصوص شیشه به شکل پودری در بازار وجود دارند که باید با روغن مخصوص مخلوط شود و سپس با کمی تینر می توان غلظت رنگ را کنترل کرد . پس از آماده شدن رنگ می توان آن را با قلمو بر سطح کار پاشید تا قطعات با شکل و طرح مورد نظر رنگ آمیزی شوند .