جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

قبرستان آهنگران - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

قبرستان آهنگران

قبرستان(گورستان) آهنگران یک قبرستان خانوادگی در دو کیلومتری روستای سراب کارزان از توابع بخش کارزان مربوط به عصر آهن (۲۵۵۰ تا ۳۴۰۰ سال پیش) است.
دراین قبرستان نزدیک به ۱۰۰ قبر کشف شده است و در هر قبر یک خانواده به صورت دسته جمعی دفن شده اند.
سنگ قبرهای این قبرستان یک تکه و بسیار بزرگ است که هر سنگ قبر بین یک تا پنج تن وزن دارد و مشخص است که این سنگ ها از منطقه مجاور قبرستان تهیه شده اند و به صورت خشکه چین(بدون ملات)، دایره وار و به شکل هرم روی هم قرار گر فته اند.
سنگ گورها بدون حفر زمین بر روی سطح زمین چیده شده است، نحوه دفن ها در این گورستان به صورت نامنظم است و با توجه به اعتقاد انسان های ساکن در زاگرس به عناصر طبیعی، برای تابش خورشید در نحوه قرار گیری اجساد اهمیت بسیار داشته است به این صورت که اگر فرد در زمان طلوع خورشید فوت می کرد به سمت شرق دفن می شد و در هنگام غروب به سمت غرب دفن می شده است.
بررسی ها نشان می دهد که این گورستان تاریخی بارها توسط حفاران غیر مجاز حفاری شده است و اشیا داخل قبر ها به سرقت رفته است.
قبرستان آهنگران یکی از آثار باستانی شاخص شهرستان سیروان است و د ر ایام نوروز می تواند بعنوان یکی از مناطق گردشگری میزبان گردشگران و مهمانان نوروزی باشد.