بازگشت به صفحه کامل

قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب و بعد از انقلاب


 

ردیف

بخش

زیر بخش

موضوع

قبل از انقلاب

بعد از انقلاب

ردیف

بخش

زیر بخش

موضوع

قبل از انقلاب

بعد از انقلاب

1

سیاسی

احزاب

تعداد احزاب فعال استان

1

49

26

اجتماعی

بهداشت

تعداد پایگاه های ارژانس

2

36

2

علمی

دانشگاه

تعداد مراکز آموزش عالی

1

33

27

اجتماعی

بهداشت

تعداد پزشکان عمومی

69

156

3

علمی

دانشگاه

تعداد دانشجویان استان

105

35006

28

اجتماعی

بهداشت

تعداد پزشکان متخصص

8

175

4

علمی

مدارس

تعداد مدارس استان

641

1711

29

اجتماعی

بهداشت

تعداد دندان پزشک

4

41

5

علمی

سواد

نرخ باسوادی

25

85

30

اجتماعی

بهداشت

دکتر داروساز

0

16

6

فرهنگی

رسانه

تعداد فرستنده رادیویی

1

2

31

اجتماعی

بهداشت

دکتر علوم آزمایشگاه

0

9

7

فرهنگی

رسانه

تعداد فرستنده تلویزیونی و اف ام

4

153

32

اجتماعی

بهداشت

فوق تخصص

0

19

8

فرهنگی

رسانه

تولید برنامه رادیویی

0

3560

33

اقتصادی

بانکداری

تعداد شعب بانکی استان

21

250

9

فرهنگی

رسانه

تولید برنامه تلویزیونی

0

1517

34

اقتصادی

کشاورزی

سطح زیر کشت

1432812

2646619

10

فرهنگی

چاپ و نشر

تعداد چاپخانه

0

56

35

اقتصادی

کشاورزی

تعداد دام

799026

839598

11

فرهنگی

چاپ و نشر

تعداد مطبوعات استان

0

37

36

اقتصادی

کشاورزی

میزان تولید کشاورزی

322359

653021

12

فرهنگی

کتابخانه

تعداد کتابخانه های عمومی

2

38

37

اقتصادی

معدن

تعداد معادن

8

38

13

فرهنگی

ورزشی

مراکز ورزشی

9

129

38

اقتصادی

صنعت

تعداد واحدهای صنعتی با بیش از کارکن

8

30

14

فرهنگی

ارتباطات

تعداد مراکز پستی

4

176

39

اقتصادی

صنعت

پالاشگاه گاز

0

1

15

فرهنگی

هنری

تعداد سینما

1

2

40

اقتصادی

صنعت

پتروشیمی

0

1

16

اجتماعی

بهزیستی

تعداد مراکز حمایتی

0

10

41

اقتصادی

بازرگانی

صادرات کالاهای غیر نفتی

0

1107152

17

اجتماعی

بهزیستی

مراکزبهزیستی

0

10

42

اقتصادی

گردشگری

تعداد هتلها و اقامت گاه های استان

0

18

18

اجتماعی

خدمت رسانی

تعداد شهرهای گاز رسانی شده

0

21

43

اقتصادی

نیرو

تعداد سدهای بهره برداری شده

0

2

19

اجتماعی

خدمت رسانی

تعداد روستاهای گاز رسانی شده

0

261

44

اقتصادی

نیرو

تعداد سدهای مطالعاتی

0

8

20

اجتماعی

قضایی

تعداد مراکز قضایی

5

15

45

اقتصادی

نیرو

تعداد سدهای در دست اجرا

0

5

21

اجتماعی

بهزیستی

مهد کودک

0

306

46

اقتصادی

نیرو

تعداد چاههای عمیق نیمه عمیق و معمولی 

44

1832

22

اجتماعی

بهداشت

مراکز درمانی

2

113

47

اقتصادی

نیرو

تولید برق استان

44112400

618000000

23

اجتماعی

بهداشت

آزمایشگاه طبی

0

61

48

اقتصادی

راه و ترابری

تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده

1149

60827

24

اجتماعی

بهداشت

داروخانه

1

67

49

اقتصادی

راه و ترابری

تعداد فرودگاه

0

1

25

اجتماعی

بهداشت

موسسات پزشکی هسته ای

0

19