جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

قدرت اندیشه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قدرت اندیشه

Loading the player...

دانلود

قدرت اندیشه در چهار داستان کوتاه است این داستانها دارای نکاتی می باشد که ما می توانیم از آن نکات در زندگیمان استفاده کنیم تا به موفقیت برسیم داستان اول از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود داستان دوم این نکته را دارد که در دنیا هیچ بن بستی نیست داستان سوم تغییر دیدگاه و نگرش ما ارزانترین روش می باشد داستان چهارم همیشه به دنبال ساده ترین روش باشیم.