جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

قدمت ۶۰۰۰ ساله گوهرتپه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قدمت ۶۰۰۰ ساله گوهرتپه

گوهرتپه در شرق مازندران و از توابع بهشهر است. گوهرتپه از اواخر دوران نوسنگی ( ۶۰۰۰ سال پیش ) بتدریج از حالت روستا خارج شده و بصورت یک شهر در هزاره سوم قبل از میلاد (۵۰۰۰سال پیش) در آمده است.