رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

قرض الحسنه چاره ساز - نمایش محتوای انتخابات

 

 

قرض الحسنه چاره ساز

دانلود

قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها ( به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذی‌ربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار می‌کنند.
•    ساختار حقوقی: مبتنی بر رابطه داین و مدیون
•    ماهیت حقوقی: از عقود لازمه
•    کاربردها:
الف- تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات باشند.
ب- تاکید بر افزایش تولید با تاکید بر توایدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
•    محدوده زمانی: در مورد بند الف و ب مدت پنج سال و در خصوص بند ج سه سال.
•    کارمزد: در کلیه موارد حداکثر چهار درصد