قلعه شیاخ

این قلعه در 15 کیلومتری شرق شهر پهله و نزدیک روستای سرکمر از توابع بخش زرین آباد قرار گرفته است.
با توجه به مصالح بکار برده شده در ساخت آن ( قلوه سنگ و ملات گچ ) ، پلان و نقشه و مقایسه با سایر آثار دوره مربوط به اواخردوران ساسانی واوایل دوره اسلامی بوده که ازشمال به ارتفاعات تخت پیران ازشرق وغرب به مسیل رودهای نسبتاً کم آب ختم میشود0دارای کاربری نظامی-مسکونی بوده ،بنای قلعه برروی تپه ای ماهوری ساخته شده وباروی قلعه بشکل طولی ازشمال بطرف جنوب کشیده شده است.
مصالح ساخت بناراقلوه سنگ وملات گچ نیم کوب(دستی)تشکیل داده ،ضخامت دیواربن 150-190سانتیمتر و ارتفاع باقیمانده بارو درسالمترین بخشها حدود شش متر است این قلعه دارای وسعتی در حدود 400در900 متراست.
در شمال این قلعه کانال آبرسانی وجود دارد که معماران برای استفاده آب ساکنان قلعه با استفاده از شیب طبیعی زمین آب تنگه را به داخل قلعه سرازیر کرده اند . دیوارهای قطور و کانال آبرسانی از ویژگیهای منحصر بقرد این بنای بزرگ است.