رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸

قلعه و کاروانسرای قالوه گلان - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

قلعه و کاروانسرای قالوه گلان

آدرس: ایران - ایلام - مهران‎
این اثر در محلی به نام قالوه در حاشیه شرقی رودخانه کنجان چم و در مقابل تپه باستانی گلان واقع شده. مساحت محدوده باستانی ۲۰۰۰ متر و دارای ابعادی به طول ۴۰ متر و عرض ۳۴ متر می باشد.
فاصله تا مرکز بخش ۲۰ کیلومتر می باشد. نزدیکترین محل تامین آب مورد نظر رودخانه کنجان چم است. پوشش گیاهی سطح تپه و اطراف آن مرتعی و دارای زمین های کشاورزی است.